ARTISTS a . b . c . d . e . f . g . h . i . j . k . l . m . n . o . p . q . r . s . t . u . v . w . x . y . z

PAKHOMOV ALEXEI 1900-1973
PROSHKIN VIKTOR 1906-1983